Tuyển Sinh

Tuyển sinh khóa XV (2020-2021)
Tuyển sinh khóa XV (2020-2021)
Chi tiết
Tuyển sinh khóa XIII [2018-2019]
Tuyển sinh khóa XIII [2018-2019]
Nhằm tạo điều kiện cho Người Khuyết Tật trong tỉnh Bình Dương được có cơ hội học tập và việc làm kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Trung Tâm Dạy Nghề Người Khuyết Tật tỉnh Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp nghề In Lụa, Điện Tử, Điện cơ, Tin Học Đồ Họa, May, Dệt và Cắt Uôn Tóc. Học phí và giới thiệu việc làm hoàn toàn miễn phí, có chổ nội trú cho học viên có hộ khẩu ngoài Tp. Thủ Dầu Một & các trường hợp ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương vui lòng liên hệ. Địa chỉ: 87 Đoàn Thị Liên, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chi tiết
Chiêu sinh 2020-2021
Chiêu sinh 2020-2021
Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong tỉnh Bình Dương được có cơ hội học tập và việc làm kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệpp Người khuyết tật tỉnh Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp nghề In Lụa, Điện Tử, Điện cơ, Tin Học Đồ Họa, May Công nghiệp, Dệt & Cắt Uôn Tóc. Học phí và giới thiệu việc làm hoàn toàn miễn phí, có chổ nội trú cho học viên có hộ khẩu ngoài TP. Thủ Dầu Một & các trường hợp ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương vui lòng liên hệ. Địa chỉ: 87 Đoàn Thị Liên, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chi tiết
Tuyền sinh khóa XI [2016-2017]
Tuyền sinh khóa XI [2016-2017]
Nhằm tạo điều kiện cho Người Khuyết Tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương có cơ hội học tập và việc làm kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Trung Tâm Dạy Nghề Người Khuyết Tật tỉnh Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp nghề In Lụa, Điện Tử, Điện cơ, Tin Học Đồ Họa, May, Dệt và Cắt Uôn Tóc. Học phí và giới thiệu việc làm hoàn toàn miễn phí, có chổ nội trú cho học viên có hộ khẩu ngoài Tp. Thủ Dầu Một. Địa chỉ 87, Đoàn Thị Liên, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Chi tiết
Go Top